12/03/2018
M’angoixa més del que puc expressar que mai no puguem sortir fora
26/01/2018
M’angoixa més del que puc expressar que mai no puguem sortir fora
11/06/2017
M’angoixa més del que puc expressar que mai no puguem sortir fora
10/06/2016
Van Daan va donar uns cops de destral a terra; silenci de mort