13/02/2018
La mort, segons com la mires, és ben còmica