05/10/2017
Condemnada a treballs forçats a perpetuïtat. Que en són, de pretensiosos, vaig pensar
05/10/2016
En aquell vagó de bestiar hi havia el meu Albert, i vaig cridar tan fort que ell també em va sentir