28/11/2017
14 il·lustracions de Júlia Bertran que qüestionen l'amor romàntic