17/04/2017
14 il·lustracions sobre les ferides provocades per estimar