03/11/2017
Si a Espanya hi hagués llibertat, jo hi aniria