19/04/2017
Un pare posa la seva filla en situacions extremes a través del Photoshop