03/08/2017
Jo em creia que l’amor podia durar sempre: anava errat