03/02/2018
I malgrat tot, la pel·lícula –tan sensorial, tan de postal– parla de mi
26/10/2016
La millor poeta nord-americana del segle XIX es va recloure cada dia més a la casa on havia nascut
12/10/2016
Els Beatles van ser els primers a omplir estadis i els primers a patir la presó de la fama
28/09/2016
Sempre he trobat sospitosa aquesta fe nostra en el temps disfressat d'heroi justicier
14/09/2016
Digues la veritat sense filtres i et tractaran de boig, de perill públic, d'ésser a domesticar