Angeleta Ferrer Sensat

Biblioteca

El bon mestre

El que farà més per Catalunya serà el més bon educador dels seus fills
Estudi

El bon mestre

El que farà més per Catalunya serà el més bon educador dels seus fills
Estudi

El bon mestre

El que farà més per Catalunya serà el més bon educador dels seus fills
Biblioteca

El bon mestre

El que farà més per Catalunya serà el més bon educador dels seus fills