Angelika Schrobsdorff

Els homes

Comparteix
Volia que em fessin petons, no perquè ho desitgés, sinó perquè era una cosa que em tocava per edat
:  - Mobile

Tu no ets una mare com les altres

Comparteix
M’he plantejat una vegada i una altra quin devia ser el secret de la fascinació que despertava
:  - Mobile