Apel·les Mestres

Biblioteca

No passareu!

sabreu de sobres a quin preu/ s'abat un poble digne i lliure
El piano

No passareu!

Sabreu de sobres a quin preu / s’abat un poble digne i lliure