Carmelina Sánchez-Cutillas

Biblioteca

La nostra rebel·lió

Torcar la pols cada matí/ és el cilici que portem/ sobre la carn
Biblioteca

La nostra rebel·lió

i el drap —amunt i avall— és groc,/ com tot el cansament que ens vessa