Daniel Arzola

Passadís

El prejudici també és violència

14 il·lustracions lluiten contra la discriminació que afecta el col·lectiu LGBT
Passadís

El prejudici també és violència

14 il·lustracions lluiten contra la discriminació que afecta el col·lectiu LGTBI