Dylan Thomas

Biblioteca

Aquest pa que parteixo

El meu vi el beveu, el meu pa el partiu
Biblioteca

Aquest pa que parteixo

El meu vi el beveu, el meu pa el partiu
Biblioteca

Aquest pa que parteixo

El meu vi el beveu, el meu pa el partiu
Biblioteca

Aquest pa que parteixo

El meu vi el beveu, el meu pa el partiu