Dylan Thomas

Comparteix

Després de l’enterrament

I amb setanta anys de pedra, ara Anna es dreça, / esculpida
Comparteix

Aquest pa que parteixo

El meu vi el beveu, el meu pa el partiu
Comparteix

Aquest pa que parteixo

El meu vi el beveu, el meu pa el partiu
Comparteix

Aquest pa que parteixo

El meu vi el beveu, el meu pa el partiu
Comparteix

Aquest pa que parteixo

El meu vi el beveu, el meu pa el partiu