Edna St. Vincent Millay

Biblioteca

L’amor no ho és tot

no és menjar ni beguda, ni és son, ni un sostre contra la tamborinada