Els amics de les arts

El piano

Ja no ens passa

Ja no estem tan segurs/ que tinguem grans coses a fer
El piano

El meu cos

I no te'n riguis,/ que això no em passa amb ningú
El piano

Ja no ens passa

Ja no estem tan segurs/ que tinguem grans coses a fer
El piano

Ja no ens passa

Ja no estem tan segurs/ que tinguem grans coses a fer
El piano

El seu gran hit

Però si feu el de sempre, canteu com hienes,/ és l'hora ja d'entregar els instruments
El piano

Jean-Luc

La manera com va dir bona nit/ i va picar l'ullet era fàcilment mal interpetable