Ezra Pound

Ezra Pound, des de la gàbia

Comparteix
no és als mots a qui cal ser fidels/ ni que les gestes hagin de ser decisives
:  - Mobile