George Gershwin & Jesús Lana

El piano

Temps d’estiu

Així que calla, criatura/ no ploris més
El piano

Temps d’estiu

Així que calla, criatura/ no ploris més
El piano

Temps d’estiu

Així que calla, criatura/ no ploris més
El piano

Temps d’estiu

Així que calla, criatura/ no ploris més
El piano

Temps d’estiu

Així que calla, criatura/ no ploris més
El piano

Temps d’estiu

Així que calla, criatura/ no ploris més
El piano

Temps d’estiu

Però fins que arribi aquell matí/ res no et farà mal