Gina Clotet

Cambres pròpies

El buit

De vegades el buscava amb el dit en un gest mecànic