Giulia Rosa

Passadís

Instants d’amor

14 il·lustracions fetes de sensualitat, complicitats o complexitats