Giuseppe Ungaretti

Biblioteca

Els records

Ressons dels adeus/ per minuts que semblaren feliços...
Biblioteca

Els records

Ressons dels adeus/ per minuts que semblaren feliços...
Biblioteca

Els records

Ressons dels adeus/ per minuts que semblaren feliços...