Jacint Verdaguer

Biblioteca

Al Canigó no el tiraran a terra

Los càntics i les llums s'esmortuïren;/ los himnes sants en l'arpa s'adormiren
Biblioteca

Al Canigó no el tiraran a terra

Los càntics i les llums s'esmortuïren;/ los himnes sants en l'arpa s'adormiren,
Biblioteca

Plus ultra

L'univers és infinit,/ pertot acaba i comença
Biblioteca

L’emigrant

Estic malalt, mes ai!, torneu-me a terra,/ que hi vull morir!
Biblioteca

Nit de sang

Tu de sos braços de mare/ n’has vist arrencar sos fills