Jaume Cela

Biblioteca

Qui ha buidat la piscina?

I ploro, que també sé plorar
Estudi

Com avaluar un infant

Cada mestre forma part del problema i de la solució
Estudi

Escoltar

Patireu i fareu patir, però és la vostra opció, la vostra decisió i jo seré al vostre costat