Joan Ramon Bonet

Nova cançó de s’amor perdut

Comparteix
Noves mans trobaran/ secrets al teu cos
:  - Mobile

Nova cançó de s’amor perdut

Comparteix
Noves mans trobaran/ secrets al teu cos
:  - Mobile

Nova cançó de s’amor perdut

Comparteix
Res no em deus, res no et dec,/ res no ens hem de tornar
:  - Mobile