John Berger

La desesperació de John Berger

Comparteix
La humiliació de poder canviar/ gairebé no res
:  - Mobile