Jordi Cubino

El piano

Serem més forts

Renaixerem i vencerem,/ aixecarem les nostres veus