Josep Maria Folch i Torres

Tast editorial

El retorn d’en Massagran

Les seves dèries de noi, en lloc de deixar-lo, havien anat creixent a mesura que ell creixia
Tast editorial

El retorn d’en Massagran

Les seves dèries de noi, en lloc de deixar-lo, havien anat creixent a mesura que ell creixia
Tast editorial

El retorn d’en Massagran

Les seves dèries de noi, en lloc de deixar-lo, havien anat creixent a mesura que ell creixia
Tast editorial

El retorn d’en Massagran

Les seves dèries de noi, en lloc de deixar-lo, havien anat creixent a mesura que ell creixia