Josep Palau i Fabre & Sílvia Bel

Jo em donaria a qui em volgués

Comparteix
com si ni jo me n'adonés:/ com una almoina que se'm fes
:  - Mobile

Jo em donaria a qui em volgués

Comparteix
com si ni jo me n'adonés:/ com una almoina que se'm fes
:  - Mobile