Josep Palau i Fabre & Sílvia Bel

En veu alta

Jo em donaria a qui em volgués

com si ni jo me n'adonés:/ com una almoina que se'm fes
En veu alta

Jo em donaria a qui em volgués

com si ni jo me n'adonés:/ com una almoina que se'm fes