Josep Serra Llimona

Passadís

Els paisatges de Josep Serra Llimona

14 obres d'un dels principals pintors figuratius catalans de la segona meitat del segle XX