La Trinca

El piano

La dansa del sabre

Quin cobriment que va agafar-nos/ quin espant i quin canguelo
La butaca

El meu projecte personal

Un vídeo homenatja les mares del món que topen amb prejudicis empresarials
El piano

La dansa del sabre

Quin cobriment que va agafar-nos/ quin espant i quin canguelo