Langston Hughes

Biblioteca

D’una mare al seu fill

I de vegades he entrat en la foscor/ sense cap mena de llum
Biblioteca

Jo, també

S'adonaran de la meva bellesa/ I s'avergonyiran
Biblioteca

Dona turmentada

Com una flor de tardor / Arrasada pel vent
Biblioteca

Aferra’t als somnis

Perquè quan ja no en queden/ la vida és com un camp estèril
Biblioteca

D’una mare al seu fill

I de vegades he entrat en la foscor/ sense cap mena de llum