Lluís Serrahima & Maria del Mar Bonet

Què volen aquesta gent?

Comparteix
Encara no ben despert,/ ja sent viva la trucada/ i es llança pel finestral
:  - Mobile

Esta gente qué querrá

Comparteix
La madre nunca ha sabido/ por lo que el hijo luchaba
:  - Mobile

Què volen aquesta gent?

Comparteix
Encara no ben despert,/ ja sent viva la trucada/ i es llança pel finestral
:  - Mobile

Què volen aquesta gent?

Comparteix
De matinada han trucat,/ són al replà de l'escala
:  - Mobile

Què volen aquesta gent?

Comparteix
són al replà de l'escala,/ la mare quan surt a obrir/ porta la bata posada
:  - Mobile