Mali Vanili

La butaca

El meu projecte personal

Un vídeo homenatja les mares del món que topen amb prejudicis empresarials
El piano

Qualsevol nit t’ho foten tot

Oh, benvinguts, passeu passeu/ del diner públic n'heu fet fum