Marc Javierre-Kohan & Jesús Martínez

Així miro el món

Viure en una barraca

14 fotografies d'un catàleg que mostra la llar de molts migrants d'Andalusia