Maria del Mar Bonet

Comparteix

Mercè

Lluny del teu esguard/ i del vent tranquil/ de la casa clara
Comparteix

Alenar

Que jo t'he de mester a prop / per jugar amb els teus cabells
Comparteix

Mercè

Soc lluny dels carrers/ lluny dels ametllers/ i d'aquells carrers que clou la murada
Comparteix

No trobaràs la mar

Tancaré bé sa finestra/ i es vent no em robarà cap paraula
Comparteix

Mercè

Soc lluny dels carrers/ lluny dels ametllers/ i d'aquells carrers que clou la murada
Comparteix

Mercè

Lluny del teu esguard/ i del vent tranquil/ de la casa clara
Comparteix

Mercè

Soc lluny dels carrers/ lluny dels ametllers/ i d'aquells carrers que clou la murada
Comparteix

Mercè

Soc lluny dels carrers/ lluny dels ametllers/ i d'aquells carrers que clou la murada