Maria del Mar Bonet

El piano

Mercè

Soc lluny dels carrers/ lluny dels ametllers/ i d'aquells carrers que clou la murada
El piano

No trobaràs la mar

Tancaré bé sa finestra/ i es vent no em robarà cap paraula
El piano

Mercè

Soc lluny dels carrers/ lluny dels ametllers/ i d'aquells carrers que clou la murada
El piano

Mercè

Lluny del teu esguard/ i del vent tranquil/ de la casa clara
El piano

Mercè

Soc lluny dels carrers/ lluny dels ametllers/ i d'aquells carrers que clou la murada
El piano

Mercè

Lluny del teu esguard/ i del vent tranquil/ de la casa clara
El piano

Mercè

Soc lluny dels carrers/ lluny dels ametllers/ i d'aquells carrers que clou la murada