Maria Jaume

El piano

Terra banyada

Es estels que mos cercaven,/ varen ploure una nit clara