Maria Jaume

Comparteix

A final de mes

Un futur incert / de carrers deserts, / de supermercats oberts
Comparteix

Terra banyada

Es estels que mos cercaven,/ varen ploure una nit clara