Marta Tricuera

Cambres pròpies

Esborranys

Tinc un impuls irrefrenable de dirigir-me a tu i d'explicar-te una cosa