Mònica Batet

Biblioteca

14.084 quilòmetres i 115 anys

Scott des de les primeres línies va ser per a mi aventura i tragèdia