Montserrat Reig

Comparteix

En defensa de la literatura de sempre i de tots

No vull que els meus estudiants perdin el dret inalienable a la lectura en llibertat