Nicola Piovani

El piano

La vida és bella

El conjunt italià Bellini Ensemble toca la banda sonora d'aquesta pel·lícula
El piano

La vida és bella

La por no vindrà mai i així sabràs/ que viure és molt bonic
El piano

La vida és bella

La por no vindrà mai i així sabràs/ que viure és molt bonic
El piano

La vida és bella

El meu cor sempre estarà/ on estigui el teu cor
El piano

La vida és bella

mai no oblidis que al final/ hi haurà un indret per a l'amor
El piano

La vida és bella

El meu cor sempre estarà/ on estigui el teu cor
El piano

La vida és bella

El meu cor sempre estarà/ on estigui el teu cor
El piano

La vida és bella

El meu cor sempre estarà/ on estigui el teu cor
El piano

La vida és bella

mai no oblidis que al final/ hi haurà un indret per a l'amor