Noël Roux & Hubert Giraud

El piano

La tendresse

Gairebé una cinquantena de músics confinats interpreten el clàssic francès