Núria Morera i Pedrola

Cambres pròpies

L’equilibrista

On va a parar, jugar-se-la, podent anar per terra ferma