Orides Fontela

Comparteix

Orides Fontela, el pes de ser dona

La llum destrueix els secrets:/ la llum és crua contra els ulls
Comparteix

Orides Fontela, el pes de ser dona

La llum destrueix els secrets:/ la llum és crua contra els ulls