Pau Riba

El piano

Noia de porcellana

Tot el teu cos és recipient/ a punt per ser omplert d'aigua
El piano

El matí de Sant Esteve

Quan del gris desperti l’alba/ i s’aixequi el sol brillant
El piano

El matí de Sant Esteve

Quan del gris desperti l’alba/ i s’aixequi el sol brillant
El piano

Noia de porcellana

Tot el teu cos és recipient/ a punt per ser omplert d'aigua
El piano

El matí de Sant Esteve

Quan del gris desperti l’alba/ i s’aixequi el sol brillant
El piano

El matí de Sant Esteve

Quan del gris desperti l’alba/ i s’aixequi el sol brillant
El piano

El matí de Sant Esteve

Quan del gris desperti l’alba/ i s’aixequi el sol brillant