Pearson

El piano

L’accident

És un tall, és la llum del sol de l'hivern