Pere Gimferrer

Biblioteca

Flash Forward

Els carrers em semblaven aparadors en somni
Biblioteca

Batalls

Any de traspàs són tots els nostres anys,/ els anys que ens fan als vespres la traveta