Pompeu Fabra

Els castellanismes segons Pompeu Fabra

Comparteix
N’hi ha que són ben fàcils de reconèixer, com és ara «puesto», «cuento», «ruedo»
:  - Mobile

Els castellanismes segons Pompeu Fabra

Comparteix
N’hi ha que són ben fàcils de reconèixer, com és ara «puesto», «cuento», «ruedo»
:  - Mobile

Els castellanismes segons Pompeu Fabra

Comparteix
N’hi ha que són ben fàcils de reconèixer, com és ara «puesto», «cuento», «ruedo»
:  - Mobile

Els castellanismes segons Pompeu Fabra

Comparteix
N’hi ha que són ben fàcils de reconèixer, com és ara «puesto», «cuento», «ruedo»
:  - Mobile