Pompeu Fabra

Biblioteca

Els castellanismes segons Pompeu Fabra

N’hi ha que són ben fàcils de reconèixer, com és ara «puesto», «cuento», «ruedo»
Biblioteca

Els castellanismes segons Pompeu Fabra

N’hi ha que són ben fàcils de reconèixer, com és ara «puesto», «cuento», «ruedo»
Biblioteca

Els castellanismes segons Pompeu Fabra

N’hi ha que són ben fàcils de reconèixer, com és ara «puesto», «cuento», «ruedo»
Biblioteca

Els castellanismes segons Pompeu Fabra

N’hi ha que són ben fàcils de reconèixer, com és ara «puesto», «cuento», «ruedo»