Ramon Muntaner & Joan Ollé

El piano

La plaça del Diamant

Sentir que passen els dies/ com si fos un joc d'atzar
El piano

La Plaça del Diamant

Sentir que passen els dies/ com si fos un joc d'atzar
El piano

La plaça del Diamant

Sentir que passen els dies/ com si fos un joc d'atzar
El piano

La plaça del Diamant

Sentir que passen els dies/ com si fos un joc d'atzar
El piano

La plaça del Diamant

Sentir que passen els dies/ com si fos un joc d'atzar
El piano

La plaça del Diamant

Sentir que passen els dies/ com si fos un joc d'atzar