Tremendu

El piano

Dies de tot

Quan m'agrada més que vingui el bo/ és quan m'ha dit que no vindria